Om mitt skapande

Varje konstnärlig aktivitet – oavsett om det gäller skulptur, musik, sång, dans, film, opera, teater, målning osv ger ofta positiva eller negativa reaktioner hos betraktaren/
lyssnaren. Reaktionernas art och styrka beror både på kvaliteten hos det konstnär-
liga verket och beredskapen och mottaglig-
heten hos mottagaren. Matisse lär ha sagt att ”ett bra konstverk skall vara sådant att det griper eller fångar betraktaren redan innan han ser vad det föreställer”.
En vacker skulptur – särskilt en abstrakt sådan – kan enligt min mening uppfattas som en kraftkälla, som påverkar var och en som betraktar den. Jag önskar att mina skulpturer – små eller stora – skall ge betraktaren en positiv ”kick”, en stimulans och inspiration i livet. En stimulerad person mår bättre, fungerar bättre i sin omgivning och gör ett bättre jobb! Jag önskar varje människa på jorden en positiv konstupplevelse om dagen. Det skulle på sikt skapa en för alla lyckligare värld.
/ CG Ekberg