Täby kommuns världsunika Meditationsanläggning!

BAKGRUND

De senaste 10 åren har sjukskrivningarna på grund av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa mer än fördubblats i Sverige. I Sveriges riksdag var man först i världen med att 2012 införa stillhet och mindfulness på riksdagens program. Mindfulness och stillhet har visat sig vara en effektiv och ej kostnadskrävande metod mot stressrelaterade symptom som depression, utbrändhet, trötthet och sömnsvårigheter.

WHO har formulerat åtta perspektiv för existentiell hälsa. De överensstämmer i mycket med Carl-Gustaf Ekbergs skulpturer. De är hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap. Att ge sig tid att reflektera över sådana teman stärker enligt WHO den existentiella hälsan.

PRESENTATION

Den världsunika Meditationsanläggningen är belägen i den vackra Centralparken i Näsby Park. Parken innehåller förutom Norskogsbadet även tennisbana, moderna lekplatser, trafiklekplats, vackra blomsterplanteringar samt kolonilotter i söder.

Meditationsanläggningen utgörs av en kilometerlång vacker parkväg utefter vilken nio bronsskulpturer är utplacerade. Skulpturerna är ca 75 cm höga och monterade på meterhöga socklar av polerad diabas. Framför varje skulptur finns en soffa och därintill en spotlight. På sockelns baksida finns namnskylten.
Vid skulpturen “Ensam” finns en informationstavla med karta över anläggningen, kort presentation av de nio skulpturerna samt en QR-kod (se nedan). Med hjälp av QR-koden kan besökare ladda ner till sin mobiltelefon intalade ljudfiler. De är individuellt utformade för varje skulptur och en hjälp för att komma i meditationsstämning. Skulpturerna har placerats i en ordning som möjliggör en stegrande association från de första två “Ensam” och “Insikt” till de sista “Medvind” och slutligen “Livskraft”. Genom den unika kombinationen av skulpturer och intalade ljudfiler med instruktioner för meditation utgör denna Meditationsanläggning inte bara en kostnadsfri permanent konstutställning öppen dag och natt året om utan även en mental kraftkälla.

Tyvärr är tillgången på bilparkering något begränsad men information om olika möjligheter kommer att ges. Dessutom finns busslinjer vid korsande Centralvägen med behagligt gångavstånd till starten vid skulpturen “Ensam” norr om Norskogsbadet.

Meditationsanläggningens tillkomst är resultatet av ett samarbete mellan Täby kommuns ledning, finansiären familjen af Jochnick, författaren Anna Bornstein som skapat och talat in meditationerna samt skulptören Carl-Gustaf Ekberg