Aktuellt

MEDITATIONSSTIGEN HAR FÅTT SINA LJUDFILER

Varmt välkommen att deltaga digitalt meditationen.

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA SKULPTURSTRÅKET

Nu invigs meditationsverksamheten i Centralparken i Täby i anslutning till mina nio bronsskulpturer. Genom denna aktivitet blir skulpturstråket inte endast en permanent konstutställning öppen dag och natt året om utan även en mental kraftkälla! Kommunen och dess invånare gratuleras till denna tillgång som jag hoppas utnyttjas flitigt!

Mitt tack går främst till min fru Kerstin, Täby kommuns Poa Collins, familjen af Jochnick och författaren mm Anna Bornstein. Mer information kommer successivt att återfinnas på Täby kommuns hemsida. Därifrån kan besökare ladda ner instruktioner om meditation allmänt samt även avpassad till varje enskild skulptur.

Inbjudan PDF    Karta över skulpturerna    Täby kommun    Pressklipp

PERMANENT UTSTÄLLNING PÅ VANN, LYSEKIL

Hotelledningen har tagit beslut om en permanent utställning av mina 30 bronser hos Vann. Hotellet har en fantastisk belägenhet vid Gullmarsfjorden och jag är mycket lycklig över att få visa upp mina verk där.

Livskraft-Vann-A

CG-Ekberg-Vann-A

CG-Ekberg-Vann-Hotell-A

Pressrelease   Vann   Karta

MARIESTADS STADSBIBLIOTEK, MARIESTAD

Gipsporträtt av porträttmålaren Bror Kronstrand, Mariestad. Visas tills vidare i Mariestads Stadsbibliotek.

Mariestads kommun Kronstrandsrummet

PERSONLIG VISNING

För visning av Skulpturstråket i Täby och Näsby Slotts utställning samt möjlighet till personligt besök i ateljén. Vänligen kontakta skulptören – se kontaktsida.

A R K I V
2016
VERNISSAGE 1 MAJ 2016

Välkommen till vernissage på Vann Spa Konferens hotell den 1 maj kl 14.00–16.00

Vid ett möte med hotelledningen i höstas beslöt man att slå ett slag för min permanenta utställning av 30 bronser hos Vann – detta är unikt för ett hotell. Genom utställningen markerar Vann en plats på konstkartan. Hotellet har ju en fantastisk belägenhet vid Gullmarsfjorden och jag är mycket lycklig över att få visa upp mina verk där.

Pressrelease   Vann   Karta

30/11  GLÄDJE TILL NÄSBY PARK

Inköp och installation på privat tomt i Näsby Park

Gladje-Nasby-Park-B

NÄSBY SLOTT, TÄBY

Permanent utställning av 30 bronser i Näsby Slott i sydöstra Täby.

Karta

2014
AVTÄCKNING AV ENERGI OKTOBER 2014

Fredagen den 24 oktober kl.15.00 sker den högtidliga invigningen i rondellen vid entrén till Djursholm i korsningen Vendevägen – Mörbyleden. Bronsskulpturen ENERGI blir 2,5 meter hög och placeras på en 80 cm hög sockel av polerad diabas. Danderyds kommun har valt platsen och svarat för grundläggning, belysning och montage. Själva skulpturen har blivit möjlig genom donatorn Staffan Sprinchorn.

Varmt välkomna att deltaga.

Pressrelease     Bildmontage

AVTÄCKNING CENTRALPARKEN TÄBY 2014

Mina två bronser VISION och GLÄDJE avtäcktes den 25 augusti i samband med nyinvigningen av Täby Centralpark. Skulpturstråket i Centralparken står nu helt färdigt. Min idé är att med 9 bronser kunna inspirera till en meditativ process under promenaden i den vackra Centralparken.

Skulpturernas placering     Reportage Täby Allehanda      Karta

VÄLKOMMEN PÅ INVIGNING AV NYA CENTRALPARKEN

Måndagen den 25/8 kl 15.00

Centralparken står klar efter en omfattande upprustning och två av mina skulpturer,

VISION och GLÄDJE skall avtäckas. Kommunstyrelsens ordförande Leif Gripestam invigningstalar, därefter går vi en gemensam promenad genom parken.

Vi ses vid den södra lekplatsen – se karta

CENTRALPARKEN, TÄBY

Kultur- och fritidsnämnden i Täby beslutade vid mötet den 17 mars att, utöver 9 befintliga skulpturer, uppföra ytterligare 7 skulpturer i Centralparken med utplacering under 2014/2015.

Föreslagna skulpturer är följande:

Befintliga skulpturers placering     Täby kommun     Karta

SKULPTUR I NYA MÖRBYRONDELLEN, DANDERYD

Danderyds kommunstyrelse har beslutat att mottaga en privat donation för tillverkning av bronsskulpturen ENERGI. Skulpturen kommer att placeras i den nya rondellen i korsningen Vendevägen och Mörbyleden. 

SVALNÄS, DJURSHOLM

Vid en ceremoni den 22 januari avtäcktes bronsen HARMONI vid Svalnäsvillan i Djursholm. 

2012
CENTRALPARKEN, TÄBY 2012

2012 avtäcktes sex bronsskulpturer i Centralparken i Täby. Ytterligare tre skulpturer invigdes våren 2013. Kommunen har beslutat att uppföra ytterligare 7 skulpturer med utplacering under 2014/2015. 

Se bilder från invigningen     Skulpturernas placering     Täby kommun     Karta