Html tester

HTML background code is limited, CSS background code is much better!

 


Föddes i Stockholm 1930 där jag blev civilingenjör vid KTH:s avd V 1954. Efter 35 års praktik inom byggbranschen och som företagskonsult började jag 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel (Wallis) Wallenberg (1898-1996). Denne hade i sin tur varit elev till Carl Milles och efter dennes död 1955 intendent vid Millesgården i nära 25 år. Han gav mig efter sex år ett skriftligt intyg som god skulptör och uppmanade mig att ha en utställning. Debuten blev hösten 1995 med 20 bronsskulpturer i Galerie S:t Nikolaus i Gamla Stan i Stockholm.


  =Radbrytning

=Fast radmatning

HTML div taggen anger en del av ett dokument. Exempel: Bakgrunden är grön.

Bakgrunden är grön.

 

Föddes i Stockholm 1930 där jag blev civilingenjör vid KTH:s avd V 1954. Efter 35 års praktik inom byggbranschen och som företagskonsult började jag 1988 sju års studier för skulptören och mentorn Axel (Wallis) Wallenberg (1898-1996). Denne hade i sin tur varit elev till Carl Milles och efter dennes död 1955 intendent vid Millesgården i nära 25 år. Han gav mig efter sex år ett skriftligt intyg som god skulptör och uppmanade mig att ha en utställning. Debuten blev hösten 1995 med 20 bronsskulpturer i Galerie S:t Nikolaus i Gamla Stan i Stockholm.

 

HTML background code is limited, CSS background code is much better!

 

HTML background code is limited, CSS background code is much better!